info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.


Photo


AV PRINTS - ALGEMENE VOORWAARDEN PRINTSERVICE
 
Algemene voorwaarden printservice Plotterstad

Deze algemene voorwarden zijn van toepassing op alle printbestellingen die bij Plotterstad worden geplaatst.

Printbestellingen kunnen worden geplaatst:

Per email: info@plotterstad.nl o.v.v. Printbestelling
Via onze website: www.plotterstad.nl

Door het plaatsen van een printbestelling gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

Printbestelling: het afdrukken, bewerken of reproduceren van fotomateriaal, aangeleverde bestanden / ontwerpen / designs waaronder mede begrepen bestellingen van op maat gemaakte prints en producten.

Printmateriaal: de door de klant verstrekte foto’s, bestanden, ontwerpen en designs

Artikel 2. De overeenkomst

2.1 Printbestellingen gelden door Plotterstad als geaccepteerd nadat de klant per mail een bevestiging van de order heeft ontvangen. De klant ontvangt hierbij ook een uniek ordernummer. Bij het aanmaken van een klant account op www.plotterstad.nl kan de klant de orderstatus controleren.

Artikel 3. Annuleren, wijzigen of retourneren

3.1 Een printbestelling is een gepersonaliseerd product waardoor het niet mogelijk is om een eenmaal geplaatste printbestelling te annuleren, wijzigen of te retourneren.

3.2 Mocht het voorkomen dat Plotterstad een printbestelling om welke reden dan ook niet uit kan voeren, zal Plotterstad de klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Het aankoop bedrag voor het desbetreffende product zal in dat geval retour gestort worden.

3.3 Onze levertijden voor printbestellingen zijn ter indicatie, wij behouden ons het recht om binnen 5 tot 10 werkdagen te leveren. Uiteraard streven wij er wel naar om je print bestelling zo snel mogelijk te leveren.

Artikel 4. Verlies of beschadiging

4.1 Het door de klant aangeleverde fotomateriaal, bestand, ontwerp of design zal door ons met de grootst mogelijke zorg worden behandeld. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid ten aanzien van beschadiging of verlies van het aangeleverde materiaal uit.

4.2 De klant is zelf verantwoordelijke voor het bewaren van zijn of haar fotomateriaal, bestand, ontwerp of design. Wij hebben en bieden geen opslagdienst aan. Wij sluiten niet uit dat door technische wijzigingen en of problemen opgeslagen en of ge-uploadde bestanden verloren kunnen gaan. Plotterstad kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

4.3 Het door de klant aangeleverde printmateriaal wordt niet door Plotterstad bewaard, maar na uitvoering van de printbestelling binnen 1 week gewist.

Artikel 5. Aangeleverd Printmateriaal

5.1 Plotterstad is niet verantwoordelijk te stellen voor -foutief doorgegeven- afmetingen / maten van je printmateriaal zoals fotomateriaal, bestanden, ontwerpen en designs.

5.2 De kwaliteit van een door ons vervaardigde printbestelling is afhankelijk van het door de klant aangeleverde materiaal. 

Plotterstad is niet aansprakelijk te stellen voor een slechte print kwaliteit door het aanleveren van slecht materiaal.

Indien de klant een -sublimatie- print besteld heeft is Plotterstad niet aansprakelijk te stellen voor een slecht eindresultaat op je te sublimeren product.

5.3 De klant garandeert dat het door de klant aangeboden te printen materiaal respectievelijk de verwerking, bewerking of reproductie daarvan geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms) rechten van derden, dan wel in strijd is met enig wettelijk voorschrift, de openbare orde, de goede zeden of met hetgeen verder volgens regels van ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. De klant vrijwaart Plotterstad volledig van alle mogelijke aanspraken als gevolg hiervan. Een -sublimatie- printbestelling in strijd met bovenstaande zal door Plotterstad niet worden uitgevoerd.

5.4 Indien door Plotterstad of door personen die voor haar werkzaam zijn redelijkerwijs wordt vermoed dat op het -sublimatie- print materiaal strafbare feiten zijn waar te nemen, zal aangifte bij de politie worden gedaan en zal het -sublimatie- print materiaal aan de politie worden overhandigd.

Artikel 6. Overig

6.1 Een printbestelling welke klaar ligt om af te halen zal tot maximaal 14 dagen na de aangegeven afhaaldatum worden bewaard. Daarna vervallen alle aanspraken die de klant op de printbestelling heeft en zal de printbestelling door ons worden vernietigd.

 6.2 De persoonsgegeven die de klant aan Plotterstad ter beschikking stelt bij het plaatsen van een printbestelling woorden door ons gebruikt en bewaard voor identificatie bij het afhalen van een printbestelling, of voor het thuisbezorgen van de printbestelling.
De persoonsgegevens van de klant zullen niet aan derden worden verstrekt.
Voor verdere informatie omtrent persoonsgegevens verwijzen wij je graag door naar ons Privacy beleid.

6.3 Bij een printbestelling dient de klant altijd vooraf te betalen. Pas als de betaling is voldaan, zal de bestelling van de klant daadwerkelijk worden doorgezet, en worden verwerkt. Voor thuisbezorgen per post worden verzendkosten in rekening gebracht.

6.4 Plotterstad is niet aansprakelijk / verantwoordelijk voor vertraging, verlies of beschadigingen van printbestellingen die veroorzaakt orden door derde partijen die o.a. de printbestelling aan huis leveren.

6.5 Op de overeenkomsten tussen de klant en Plotterstad is het Nederlands recht van toepassing.
Onze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, wij slaan geen persoonlijke gegevens op.